Tin mới

Đại hội Đại biểu xã Thượng Lâm: Phấn đấu không còn hộ nghèo
Ngày đăng 13/05/2020 | 15:10  | View count: 421

Trong 2 ngày 12,13/5, Đảng bộ xã Thượng Lâm đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Không khí Đại hội diễn ra trang trọng với cờ hoa, khẩu hiệu rực rỡ trên các tuyến đường và hội trường của xã. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đoàn công tác của huyện cùng 158 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 250 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ.

Báo cáo trình trị trình trước Đại hội đã khẳng định: Trong nhiệm kỳ XXII, Đảng bộ đã tập trung khắc phục những khó khăn, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Vì vậy mà kinh tế hàng năm đều tăng trưởng bình quân 12%, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực: tỷ trọng nông nghiệp giảm dần, thương mại dịch vụ vượt mục tiêu đề ra. Bình quân thu nhập đầu người năm cuối của nhiệm kỳ là 45,3 triệu đồng/ người/ năm. Giá trị 1 ha canh tác đạt 145 triệu đồng. Đảng bộ xã đã có bước đột phá trên lĩnh vực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường. Cơ sở hạ tầng như đường giao thông liên thôn, liên xã, đường làng, ngõ xóm, đường nội đồng được tăng cường đầu tư xây dựng. Các trường học được đầu tư xây mới, nâng cấp đảm bảo đáp ứng nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. Năm 2019 xã đã được TP trao quyết định xã đạt chuẩn NTM. Phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa từng bước đi vào chiều sâu. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả. Đến nay 5/5 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa, 3 cơ quan đều giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã có nhiều đổi mới về phương thức vận động quần chúng trong hoạt động xã hội.

Đảng bộ xã đã giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, tinh thần đoàn kết và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không ngừng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tăng cường đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong 5 năm qua đã kết nạp được 30 đảng viên. Hàng năm số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 71,3%. Đảng bộ 5 năm liền được BTV huyện ủy công nhận “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Mục tiêu lớn của nhiệm kỳ 2020-2025 của đảng bộ xã Thượng Lâm là: Nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu không còn hộ nghèo, cuối nhiệm kỳ xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đ/c Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Đại hội

Về dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã tặng hoa chúc mừng Đại hội và ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Đồng chí cũng đã phân tích những thời cơ thuận lợi để Đảng bộ xã tập trung vào thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là :Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch vùng hàng hóa chất lượng. Liên kết chuỗi sản xuất, chuyển giao KHKT mới cho nhân dân. Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Đấy mạnh công tác phát triển văn hóa xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Nâng cáo chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đảm bảo an ninh trật tự, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của HĐND, UBND xã. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thượng Lâm lần thức XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu đủ 13 đồng chí vào BCH và bầu Ban thường vụ, UBKT khóa mới  và đồng chí Nguyễn Văn Viện được Đại hội tín nhiệm tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã khóa XXIV. Đại hội đã thông qua chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV và thành công tốt đẹp.

Nguyễn Hương - Lê Quí