Tin mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đoàn kết, dân chủ và đổi mới
Ngày đăng 11/05/2020 | 09:36  | View count: 422

Trong 02 ngày 8 và 9/5/ 2020, Đảng bộ xã Đại Hưng (Huyện Mỹ Đức) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ trung Hai – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND Huyện, đồng chí Đặng Văn Cảnh, UV BTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện, đồng chí Trịnh Xuân Hương, UV BTV - Chủ tịch UBMTTQ Huyện, các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và trưởng các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể, của huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đại Hưng đã đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đã giành được kết quả tích cực. Kinh tế của xã Đại Hưng đang trên đà phát triển. Năm 2019, Tổng giá trị thu nhập đạt 336 tỷ 052 triệu đồng đạt 106,83% so với mục tiêu đề ra, tăng 76,02% so cùng kỳ. Năng suất bình quân đạt 121,4 tạ/ha/năm. Giá trị thu nhập trên 1ha nông nghiệp đạt 170 triệu đồng/ha/năm, đạt 100% so với chỉ tiêu đề ra tăng 54,5 % so đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân là 42, 9 triệu đồng/người/năm đạt 104,63 % so chỉ tiêu, tăng 17,266 triệu đồng so với năm 2015. Số hộ nghèo của xã còn 29 hộ với 84 nhân khẩu, chiếm 1,3 % dân số. Thu, chi ngân sách được đảm bảo theo đúng luật ngân sách Nhà nước.  Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng đồng bộ. Bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động khác luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Số dân tham gia BHYT trên địa bàn xã đạt 95 %. Các gia đình chính sách được quan tâm chú đáo. Đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đi đôi với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã còn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Hàng năm, Đảng bộ xã có từ 90% cán bộ, đảng viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị luôn được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã đã phát triển mới được 41 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ lên 334 đồng chí, sinh hoạt đảng tại 8 chi bộ. Công tác phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên thực hiện tốt. Số lượng chi bộ và đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt đạt tỷ lệ cao. Năm 2019, 5/7 chi bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 2/7 chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tỷ lệ Đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 87,4 %. Đảng bộ xã Đại Hưng nhiều năm liên đạt trong sạch vững mạnh.

Đ/c Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện đã nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Đại Hưng đã đạt được. Đồng chí cũng thẳng thắng chỉ rõ những tồn tại hạn chế để Ban chấp hành khóa mới cùng với Đảng bộ tiếp thu, sớm khắc phục những tồn tại hạn chế để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong 5 năm tới. Đồng chí Chủ tịch UBND Huyện đề nghị Đại hội cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: cần khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết chuỗi giá trị để phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá, có chất lượng cao, đặc biệt cần phát huy hơn nữa hiệu quả của mô hình chuyển đổi trồng cây ăn quả tại địa phương; chú trọng xây dựng thành công mô hình nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra; giữ vững an ninh - quốc phòng; nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân; sắp xếp đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm  trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; chú trọng công tác phát triển Đảng viên mới và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đồng chí cũng đề nghị đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo Đức, tinh thần trách nhiệm và có uy tín tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ xã khoá mới và lựa chọn những đại biểu tiêu biểu thay mặt Đảng bộ xã đi dự Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXIV, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt trước Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu đủ số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: 13 đồng chí, bầu Bí thư, Phó Bí thư, bầu chủ nhiệm UBKT Đảng, lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư và bầu đủ 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, làm tiền đề quan trọng cho việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Thu An – Lê Quí