Tin mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phúc Lâm lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 06/05/2020 | 17:25  | View count: 589

Trong 02 ngày 5 và 6/5/ 2020, Đảng bộ xã Phúc Lâm tổ chức Đại hội đại biểu toàn Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Bạch Liên Hương - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và các đồng chí lãnh đạo các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể, của huyện.

Đ/c Bạch Liên Hương - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chúc mừng Đại hội

Đảng bộ xã Phúc Lâm hiện có 274 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ, trong đó 6 chi bộ thôn, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế, 1 chi bộ HTX Nông Nghiệp. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Phúc Lâm đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đã giành được kết quả tích cực. Kinh tế phát triển ổn định và chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, trong đó tập trung vào mạnh vào phát triển chăn nuôi và dịch vụ thương mại. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12, 26%; Tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt trên 212, 5 tỷ đồng, tăng 36,6 % so với năm 2015, đạt 116,6%. Giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 46,4 triệu đồng/ người/ năm, tăng 50,4 % so với năm 2015, tăng 39,6 % so với kế hoạch của đại hội; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2019 còn 47 hộ, chiếm 2,1 %, giảm 134 hộ so với năm 2016. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Công tác xây dựng đảng được quan tâm, chú trọng thực hiện trên cả 03 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Đ/c Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đỗ Trung Hai – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Phúc Lâm đã đạt được, phân tích, chỉ rõ những tồn tại hạn chế của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị đại hội cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, Đảng bộ cần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết trung ương IV khoá XII gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 - CT / TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo Đức phong cách Hồ Chí Minh; tập trung thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết chuỗi giá trị để phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá, có chất lượng cao, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân; triển khai đồng bộ, hiệu quả qui hoạch nông thôn mới nâng cao, xây dựng đô thị văn minh; đẩy mạnh phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn xã gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và gắn với các phong trào thi đua yêu nước để động viên khích lệ toàn dân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra; giữ vững an ninh - quốc phòng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân tập trung phát triển kinh tế; nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân; sắp xếp đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chú trọng công tác phát triển Đảng viên mới và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng chí cũng đề nghị đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo Đức, tinh thần trách nhiệm và có uy tín tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ xã khoá mới và lựa chọn những đại biểu tiêu biểu thay mặt Đảng bộ xã đi dự Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020 -2025. Trước mắt, đồng chí đề nghị Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn thể của xã phải khẩn trương tổ chức thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của cộng đồng trong công tác phòng chống dịch để Việt Nam chiến thắng đại dịch nguy hiểm này.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Phúc Lâm, đề ra định hướng cần thực hiện, đó là: Tập trung, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh phát triển các ngành nghề kinh tế trên cơ sở tận dụng và phát huy những tiềm năng, lợi thế của xã; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ mới. Phấn đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 64,5 triệu đồng/ người /năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 12%;100% các cơ quan giữ vững danh hiệu làng văn hoá, cơ quan văn hoá, 92 % gia định đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 3/3 trường đạt trường chuẩn quốc gia, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97%.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Phúc Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Phúc Lâm lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu đủ 13 đồng chí  vào Ban Chấp hành khóa mới, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, bầu UBKT, lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư  tại đại hội và bầu 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Đình Nguyên - phó bí thư thường trực Đảng ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lâm, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đại hội đại biểu đảng bộ xã Phúc Lâm lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn tất các nội dung và diễn ra thành công tốt đẹp.

Thu An – Văn Mạnh