Tin mới

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tại Huyện
Ngày đăng 21/02/2020 | 09:42  | View count: 597

Sáng 20/2, đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, chủ trì đoàn công tác số 8 của Thành ủy, làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức về công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn.

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: đến nay, 100% TCCS Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời, thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội. Đến nay, 216/287 chi bộ đã đại hội, đạt 75% và dự kiến xong trong tháng 3/2020.

Trong công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội cấp cơ sở và Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập, phân công các tổ công tác trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc các cơ sở triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị và kế hoạch của Thành ủy, Huyện ủy. Hiện dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức hội nghị xin ý kiến đóng góp. Đảng bộ huyện cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở đối với Đảng bộ xã Hồng Sơn.

Trong công tác chuẩn bị nhân sự, việc thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ được chuẩn bị kỹ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, đề cao tinh thần trách nhiệm của tập thể cấp ủy, chất lượng cán bộ đưa vào quy hoạch được nâng lên. Dự kiến cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là 41 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy là 13 đồng chí.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Trọng Quyết Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đánh giá huyện Mỹ Đức đã nghiêm túc, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong đó, chú trọng xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ của các tổ công tác chịu trách nhiệm hướng dẫn đến từng cơ sở. Đồng chí cũng đã biểu dương huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở đối với Đảng bộ xã Hồng Sơn.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Trọng Quyết đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục bám sát kế hoạch triển khai công tác đại hội, trong đó đặc biệt quan tâm đến những đảng bộ còn đang gặp khó khăn trong công tác tổ chức Đại hội như công tác nhân sự, chú trọng về chất lượng cán bộ. Cùng với đó, cần kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các danh mục văn kiện đại hội, có sắp xếp khoa học để hướng dẫn các cơ sở dễ theo dõi, dễ triển khai. Đảng bộ huyện cũng cần coi trọng tiến độ, chất lượng đại hội, đảm bảo nội dung liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ tới, xác định rõ chỉ tiêu phù hợp với thực tế địa phương.

Thúy Huyền – Nguyễn Cường