Tin mới

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 19/02/2020 | 14:47  | View count: 702

Sáng ngày 20/02/2020, UB MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND và các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt Huyện; lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện. Đồng chí Trịnh Xuân Hương, UV BTV - Chủ tịch UBMTTQ huyện Mỹ Đức chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Hương, UV BTV - Chủ tịch UB MTTQ huyện Mỹ Đức đã báo cáo những nội dung chính trong dự thảo Văn kiện, gợi ý những nội dung cần thảo luận, thống nhất trong văn kiện, đó là:Thảo luận, quyết định chủ đề Đại hội; đánh giá làm rõ hơn những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 -2020, phân tích sâu những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, dự báo những thuận lợi, khó khăn, từ đó lựa chọn những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp trong dự thảo Văn kiện nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Đ/c Bạch Công Uẩn – Nguyên Chủ tịch UBND huyện phát biểu đóng góp dự thảo báo cáo chính trị của huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng, quyết liệt và hiệu quả, qua 8 lượt ý kiến đóng góp khá tập trung, bài bản, công phu, tâm huyết và trách nhiệm, chỉ ra những tồn tại hạn chế, thiếu sót trong văn kiện, bổ sung những chỉ tiêu còn thiếu và bàn thảo sâu về Chủ đề Đại hội, trong đó nhấn mạnh vào 3 khâu đột phá, các giải pháp để thực hiện tốt 3 khâu đột phá và định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu cũng đánh giá kỹ lưỡng kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Mỹ Đức lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, đảm bảo đánh giá trúng, đúng và sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng và các mặt công tác xây dựng Đảng và những bài học kinh nghiệm rút ra. Các đại biểu cũng dành thời gian bàn thảo, trao đổi thống nhất, bổ sung thêm một số nội dung, sửa chữa một số ngôn ngữ trong báo cáo và thống nhất các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát 5 năm tới và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Trịnh Xuân Hương, UV BTV – Chủ tịch UBMTTQ huyện đánh giá cao những ý kiến đóng góp chân tình của các đại biểu

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Hương đánh giá cao trách nhiệm của các đại biểu trong việc phát biểu ý kiến thảo luận, bổ sung để hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị. Đồng chí Chủ tịch UBMTTQ nhấn mạnh, báo cáo chính trị là “kim chỉ nam”, là sản phẩm trí tuệ, mục tiêu, định hướng của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện để lãnh đạo Huyện phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong suốt nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, đồng chí mong muốn các đại biểu tiếp tục về nghiên cứu kỹ dự thảo và đóng góp ý kiến bằng văn bản để MTTQ huyện Mỹ Đức tổng hợp gửi về tiểu ban văn kiện tổng hợp để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các bước trong quy trình xây dựng báo cáo chính trị của đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Thu An