Tin mới

Mỹ Đức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020
Ngày đăng 16/01/2020 | 13:48  | View count: 710

Sáng ngày 16/01/2020, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Mỹ Đức tổ chức Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Liễu - Phó GĐ Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các đồng chí thành viên Ban thi đua khen thưởng của Huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng trên địa bàn Huyện.

Năm 2019, huyện Mỹ Đức đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động gắn với những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Các cuộc vận động, phong trào thi đua như phong trào thi đua trong sản xuất phát triển kinh tế, thực hiện cải cách hành chính, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị”; phong trào thi đua trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, phong trào thi đua trong LLVT … đã được tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong toàn huyện tích cực hưởng ứng. Qua các phong trào thi đua, nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được nhân rộng, lập thành tích xuất sắc trên từng lĩnh vực, góp phần tích cực vào việc xây dựng chính quyền, cơ sở vững mạnh nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. Lần đầu tiên huyện Mỹ Đức đã hoàn thành và hoàn thành vượt 15/15 chỉ tiêu kinh tế xã hội Thành Phố và HĐND huyện giao. Tổng thu ngân sách nhà n­ước ước thực hiện 306 tỷ 770 triệu đồng, đạt 122% dự toán Thành phố giao, đạt 105% dự toán HĐND huyện giao. Thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục tăng trưởng và trở thành lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người (ước) đạt 43,5 triệu đồng/người/năm và đến nay đã có 14/21 xã đạt chuẩn NTM. Giá trị sản xuất trên 1ha canh tác là 160 triệu. Số hộ thoát nghèo trong năm đạt 150%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89,6%, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (giảm 0,9%, đạt 128%). Toàn huyện có 113/125 làng, tổ dân phố văn hoá, đạt 100% kế hoạch; có 136/145 cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa; có gần 47,5 nghìn/53.900 “Gia đình văn hóa”, chiếm 88/%. Công tác quản lý, bảo vệ, giữ gìn và tôn tạo các di tích lịch sử, di tích văn hoá, Lễ hội truyền thống ở cơ sở và các hoạt động tôn giáo đúng quy định. Lễ hội du lịch Chùa Hương năm 2019 đã đón trên 1,3 triệu lượt khách, trong đó có gần 1,5 vạn khách nước ngoài.

Với những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua, năm 2019, huyện Mỹ Đức vinh dự được UBND thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc; 1 tập thể được nhận cờ thi đua của Chính phủ; Cấp thành phố có 5 đơn vị được nhận cờ, 15 Bằng khen, 7 danh hiệu "Tập thể LĐXS" và 19 cá nhân được nhận bằng khen, 15 Danh hiệu “NT-VT”. Và nhiều tập thể, cá nhân được UBND huyện khen thưởng thường xuyên, đột xuất và các danh hiệu “người tốt việc tốt”, “điển hình tiên tiến” và có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác năm 2019.

Đ/c Đặng văn Triều - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua năm 2020

Phát biểu tại hội nghị và phát động phong trào thi đua năm 2020, đồng chí Đặng văn Triều - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ và nhân dân huyện trong hăng hái thực hiện các phong trào thi đua năm 2019. Đồng thời đề nghị năm 2020, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực, huy động tối đa mọi nguồn lực, tiềm năng để triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Thúy Huyền - Nguyễn Cường