Tin mới

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai
Ngày đăng 03/12/2019 | 15:08  | View count: 402

Sáng ngày 3/12/ 2019, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai cho 120 đại biểu là cán bộ, chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính và cán bộ tư pháp của 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, Ông Trần Phi Hùng – Nguyên Cục trưởng Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đi sâu hướng dẫn các quy định tại nghị định 91/2019/NĐ – CP ngày 19/11/2019 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định này gồm có IV chương và 43 điều khoản.

Ông Trần Phi Hùng – Nguyên Cục trưởng Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai truyền đạt các nội dung tại Hội nghị

Tại buổi tập huấn, Ông Trần Phi Hùng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm để các học viên năm rõ để triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai bao gồm: Chương I giới thiệu các nội dung như: đối tượng áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; quy định của nhà nước về áp dụng mức phạt tiền, những căn cứ và phương thức tính toán để xác định số lợi bất hợp pháp về vi phạm trong lĩnh vực đất đai; Chương II, Những hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; Chương III gồm thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Chương IV điều khoản thi hành. Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được giải đáp một số câu hỏi liên quan đến việc vi phạm trong lĩnh vực đất đai và biện pháp xử lý heo từng tình huống cụ thể.

Thông qua Hội nghị tập huấn đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn trong toàn huyện nâng cao chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao nhận thức, tích cực vận động nhân dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này để hạn chế, ngăn chặn không để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực đất đai. 

Thu An – Lê Quí