Tin mới

Thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng xã Phùng Xá
Ngày đăng 29/11/2019 | 16:40  | View count: 960

Sáng 29/11, Hội đồng thẩm định quy hoạch và xây dựng huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị thẩm định quy hoạch chi tiết trung tâm và quy hoạch chi tiết điểm dân cư xã Phùng Xá từ nay đến năm 2030.

Dự hội nghị có đại diện sở quy hoạch - kiến trúc TP Hà Nội; ở huyện có đồng chí Đặng Văn Triều - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, chủ tịch hội đồng thẩm định quy hoạch và xây dựng huyện, Lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn của huyện, phòng Quản lý đô thị huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn cùng đơn vị tư vấn thiết kế.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn thiết kế Tất Phát cho biết: Việc quy hoạch chi tiết khu trung tâm và điểm dân cư của xã Phùng Xá theo tỷ lệ 1/500 là cần thiết để phù hợp với tình hình mới. Mục đích của buổi thẩm định là để làm rõ sự khác biệt giữa bản quy hoạch NTM năm 2012 và hiện nay để bản quy hoạch mới theo tỷ lệ 1/500 này phù hợp với quy hoạch chung của huyện đã được phê duyệt năm 2014. Mục tiêu và nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch có tính khả thi cao, về cơ bản đều đảm bảo theo các quy hoạch chung của thành phố Hà Nội và phù hợp với quy hoạch chung của huyện theo quyết định 4465/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt; phù hợp với định hướng phát triển kinh tế đến năm 2030, điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất phù hợp với sản xuất và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của địa phương trong giai đoạn từ nay đến năm 2030; đảm bảo phù hợp với sự phát triển dân số, cải thiện đời sống sinh hoạt của người dân theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới; rà soát được toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các công trình phục vụ sản xuất. Sau khi nghe đơn vị tư vấn giải trình các phần điều chỉnh bổ sung quy hoạch năm 2019 so với năm 2012, Các đại biểu đã phát biểu ý kiến và đi đến thống nhất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu trung tâm và điểm dân cư nông thôn phải làm giao cho phù hợp với quy hoạch chung của huyện và thực trạng của địa phương.

Đ/c Đặng Văn Triều - Phó  B í thư Huyện ủy,  Chủ tịch  UBND Huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Văn Triều - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng huyện Mỹ Đức khẳng định tầm quan trọng của việc quy hoạch chi tiết của xã Phùng Xá lần này là tiền đề quan trọng cho việc định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và của huyện nói chung. Đây là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Nếu làm tốt quy hoạch, làm tốt định hướng và có tầm nhìn chiến lược sẽ tạo tiền đề quan trọng để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn, góp phần thúc đầy kinh tế của địa phương ngày một phát triển. Để đi đến thống nhất và hoàn thiện sớm hồ sơ quy hoạch trình Các sở ngành của thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo xã Phùng Xá cùng với đơn vị thiết kế cần làm rõ cụ thể hơn sự điều chỉnh giữa năm 2012 – 2019, chỗ nào cần điều chỉnh, bổ sung phải rõ ràng, cụ thể, chi tiết hơn và việc điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo theo đúng quy hoạch chung của huyện Mỹ Đức đã được phê duyệt và các văn bản pháp lý của chính phủ cũng như các văn bản đã được ban hành từ trước đó; chủ động hoàn thiện sớm bộ hồ sơ điều chỉnh, bổ sung bản đồ quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã và điểm dân cư theo tỷ lệ 1/500 gửi về Phòng Quản lý đô thị huyện để sớm trình thành phố phê duyệt.

Văn Mạnh - Nguyễn Cường