Tin mới

Hội Nông dân huyện Mỹ Đức tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII)
Ngày đăng 29/11/2019 | 16:34  | View count: 367

Sáng ngày 29/11, Hội nông dân huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Hội năm 2019 tại hội trường xã Xuy Xá.

Về dự hội nghị có đồng chí Chu Phan Anh - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức kiểm tra HND Thành phố; đồng chí Mai Văn Ngạn – HUV, Chủ tịch HND huyện Mỹ Đức, các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Nông dân huyện; đồng chí Chủ tịch HND và các đồng chí Ban Kiểm tra HND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đồng chí Chu Phan Anh – UVBTV; Trưởng ban Tổ chức kiểm tra HND Thành phố đã tập huấn các nội dung nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát về thi hành kỷ luật Hội năm 2019 nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ và Nghị quyết của Hội; kịp thời phát hiện, làm rõ những thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục.

Đ/c Mai Văn Ngạn - HUV, Chủ tịch HND huyện Mỹ Đức quán triệt, tuyên truyền tại Hội nghị

Hội nghị còn được nghe đồng chí Mai Văn Ngạn - HUV, Chủ tịch HND huyện Mỹ Đức trực tiếp quán triệt, tuyên truyền những nội dung cơ bản 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII: Nghị quyết số 04 về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết số 05 về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết số 06 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đồng chí Mai Văn Ngạn đề nghị Hội Nông dân các xã, thị trấn sau hội nghị tổ chức thực hiện tốt các nội dung 03 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII), tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ từ đó thống nhất về ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng các cấp Hội trong sạch, vững mạnh./.

Hội Nông dân Huyện