Tin mới

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính K15A-18
Ngày đăng 27/11/2019 | 16:22  | View count: 523

Sáng ngày 27/11/2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Huyện ủy Mỹ Đức phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP. Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp cho 111 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính K15A-18 là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của huyện Mỹ Đức và huyện Ứng Hòa.

Về dự chỉ đạo Lễ Bế giảng lớp học có thầy Nguyễn Hồng Thái - Phó Hiệu trưởng, cùng các thầy, cô giáo đại diện các phòng, khoa Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội. Ở huyện có các đồng chí: Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy- Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học; Lê Văn Sơn, UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy; Đặng Văn Cảnh, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy; Nguyễn Thị Thúy Hòa, UVBTV - Trưởng ban Dân vận huyện ủy, cùng các đồng chí trong ban Chỉ đạo lớp học, các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và 111 học viên của lớp học.
Lớp Trung cấp Lý luận chính trị -Hành chính K15A-18 mở tại huyện Mỹ Đức là lớp thứ 3 của huyện học viên được học tập chương trình mới theo Quyết định số 1479, ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với thời lượng 1.056 tiết học.                               
Chương trình khóa học đã trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; giúp cho học viên biết vận dụng kiến thức lý luận Mác-Lênin và đường lối, quan điểm của Đảng vào thực tiễn công tác của mình; trau dồi một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.
Sau hơn một năm học tập, nghiên cứu thực tế, học viên lớp học đã hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đào tạo toàn khóa của nhà trường đề ra, trong đó 29 đồng chí xếp loại giỏi, 82 đồng chí xếp loại khá. 

Thầy Nguyễn Hồng Thái - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và Đ/c Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học trao giấy khen cho các học viên có thành tích cao trong học tập

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, phát biểu tại buổi lễ bế giảng đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học ghi nhận, biểu dương kết quả học tập của các học viên đã đạt được, chúc mừng nhà trường, các thầy cô giáo và các học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị-Hành chính K15A-18 đã hoàn thành tốt chương trình khóa học. 
Giao nhiệm vụ cho các đồng chí học viên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy nêu rõ: Bước vào thời kỳ phát triển mới, đầy cơ hội và thách thức đan xen, đất nước ta, thành phố Hà Nội nói chung và huyện nhà nói riêng có phát triển được hay không, phụ thuộc rất lớn vào chất lượng nguồn nhân lực, trong đó trước hết phải kể đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các ngành, các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội từ cơ sở. Kết quả đạt được của các đồng chí trong quá trình học tập, tuy rất phấn khởi, nhưng dẫu sao cũng mới chỉ là một bước và nên coi đây là điểm khởi đầu cho quá trình phấn đấu, rèn luyện lâu dài, thường xuyên tiếp theo; tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn. Phải xác định học tập lý luận chính trị và học tập từ thực tế, tự tu dưỡng, tự rèn luyện bản thân là công việc thường xuyên, công việc suốt đời. Các đồng chí tham dự lớp học này đã được bổ sung kiến thức, năng lực lãnh đạo, quản lý, trở về cơ quan đơn vị công tác rất mong mỗi đồng chí là những tấm gương sáng về tinh thần thường xuyên học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, tích cực vận dụng những kiến thức đã được học vào từng vị trí công tác, vào công việc thực tế để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Bên cạnh lòng quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, còn phải có một phương pháp làm việc đúng đắn; tích cực tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng mối quan hệ gắn bó với tổ chức đảng, với đồng nghiệp và với quần chúng nhân dân. Hằng năm mỗi đồng chí cần đề ra chương trình hành động của cá nhân, có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, tự phê bình và phê bình, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 khóa 12 của Đảng. Làm được như vậy là các đồng chí đã không phụ lòng mong muốn, sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo huyện, của nhà trường và các thầy giáo, cô giáo khi các đồng chí tham gia hoàn thành học tập khóa học này.

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện