Tin mới

Mỹ Đức: Triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
Ngày đăng 21/08/2019 | 17:20  | View count: 610

Thực hiện kế hoạch của Sở Lao động thương binh & xã hội về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, sáng ngày 21/8/2019, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 và triển khai nội dung công tác bảo trợ xã hội năm 2019 tới các đồng chí trong Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện và các xã, thị trấn, cán bộ lao động thương binh xã hội và các điều tra viên của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, UBND huyện đã thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo huyện Mỹ Đức năm 2019, phân công thành viên phụ trách các xã, thị trấn, triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện, thông tư Hướng dẫn số 17/2016 ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020; hướng dẫn về quy trình điều ra, rà soát và cách cập nhật phiếu vào hệ thống phần mềm quản lý thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 7 bước, trong đó chú trọng hướng dẫn cụ thể về quy trình điều tra, rà soát, cũng như cách sử dụng các mẫu, biểu phiếu, cách điều tra thông tin, lập biên bản họp rà soát kết quả, phân loại hộ nghèo và quy trình thẩm định, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định chính xác số hộ nghèo, cận nghèo và xác định sơ bộ hộ có mức sống trung bình năm 2019.

Theo kế hoạch, từ 20/8 đến 30/9/2019, tất cả các xã, thị trấn tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn mình. Đối tượng là các hộ gia đình đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn. Các xã, thị trấn thực hiện việc rà soát thông qua phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình, nguyên nhân nghèo, nguyện vọng hỗ trợ của hộ, nhập dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo biến động vào phần mền và hoàn thiện thủ tục quyết toán với Phòng Lao động thương binh xã hội trước ngày 20/11/2019. Quy trình rà soát thực hiện theo quy trình tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ LĐTB&XH.

Nguyễn Quyền