Tin mới

Bồi dưỡng báo cáo viên quý III năm 2019
Ngày đăng 16/08/2019 | 16:16  | View count: 406

Sáng ngày 16/8/2019, Ban tuyên giáo huyện Mỹ Đức phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mỹ Đức tổ chức lớp bồi dưỡng báo cáo viên quý III năm 2019.

Về dự và chỉ đạo lớp báo cáo viên có đồng chí  Đặng Văn Cảnh - UV BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Mỹ Đức; đồng chí Phạm Ngọc - Báo cáo viên cao cấp, Trưởng phòng giáo dục lý luận chính trị Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội trực tiếp truyền giảng nội dung. Tham dự lớp bồi dưỡng còn có trên 300 người là lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, văn phòng huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị huyện, Bí thư, phó bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, báo cáo viên, cộng tác viên pháp luật của huyện và của các xã, thị trấn trong huyện.

Đại biểu dự hội nghị

Tại lớp học, các học viên được đồng chí Phạm Ngọc - Báo cáo viên cao cấp, Trưởng phòng giáo dục lý luận chính trị Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội truyền đạt 3 nội dung cơ bản gồm: những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”…Đồng chí Phạm Ngọc đã nêu rõ: “ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII phải được thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, phát huy dân chủ, đồng thời bảo đảm nguyên tắc tập trung, trên tinh thần đoàn kết, khách quan, thống nhất vì mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, vì sự phát triển của đất nước và của địa phương, đơn vị. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng... Theo kế hoạch số 155 – KH/ TU, thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ sở tổ chức đại hội cấp cơ sở trước 30/6, cấp huyện trước 30/8, cấp thành phố trước 30/10/ 2020. Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy cần chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đảm bảo thời gian theo qui định, lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, vừa có tính kế thừa và vừa có sự phát triển; chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ….Cũng tại lớp học, đồng chí Phạm Ngọc đã nêu bật những nội dung cơ bản của bản di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh để nhớ đến kỷ niệm 50 năm ngày mất của chủ tịch Hồ Chí Minh ( 2/9/ 1969 – 2/9/2019). Từng nội dung của bản di chúc đã được đồng chí Phạm Ngọc đưa ra những dẫn chứng cụ thể, rất dễ hiểu, giúp cho các báo cáo viên thấy được những lời căn dặn trí tình cùng với những tâm tư, nguyện vọngvà những trăn trở của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi về cõi vĩnh hằng. 

Lớp bồi dưỡng báo cáo viên lần này đã kịp thời cung cấp nhiều thông tin chính thống cho đội ngũ báo cáo viên về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng cáo cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào năm 2020, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo đúng của Đảng trong nhiệm kỳ mới, giúp cho các báo cáo viên định hướng các nội dung cần tập trung tuyên truyền thực hiện trong thời gian tới.

Thu An