Tin mới

Thành đoàn Hà Nội kiểm tra hoạt động vay vốn của thanh niên Mỹ Đức
Ngày đăng 18/06/2019 | 15:41  | View count: 1167

Sáng ngày 18/06/2019, Thành đoàn Hà Nội đã có buổi làm việc với huyện đoàn Mỹ Đức để kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách ủy thác qua Đoàn thanh niên trong toàn huyện. Đồng chí Đỗ Văn Thuấn - Trưởng phòng Hỗ trợ việc làm Thanh niên thành đoàn Hà Nội làm trưởng đoàn.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác vay vốn và công tác hỗ trợ, giới thiệu việc làm của thanh niên huyện Mỹ Đức trong 6 tháng đầu năm 2019 và trực tiếp kiểm tra hoạt động vay vốn của thanh niên tại xã Lê Thanh. Qua kiểm tra thực tế tại xã Lê Thanh, Thành đoàn đã đánh giá rất cao hiệu quả vay vốn tại đây. Công tác vay vốn đã góp phần khích lệ thanh niên trong huyện tham gia khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho đoàn viên thanh niên. Hầu hết các hộ vay vốn đều đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả, tạo nguồn thu nhập ổn định và hỗ trợ, giải quyết việc làm cho thanh niên. 3/3 tổ VV & TKVV của xã Lê Thanh đã thực hiện hiệu quả nguồn vốn vay  và được xếp loại tốt. Tổng dư nợ hiện nay do đoàn thanh niên xã Lê Thanh đang quản lý là 3.466 triệu đồng với 83/92 đoàn viên thanh niên tham gia vay vốn.100% số hộ vay vốn thực hành tiết kiệm với tổng số tiền tiết kiệm được 72 triệu đồng. Nhờ vay vốn mà nhiều đoàn viên thanh niên của xã Lê Thanh có vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh và vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Thu An