Tin mới

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mỹ Đức lần thứ II năm 2019
Ngày đăng 25/06/2019 | 14:45  | View count: 646

Ngày 25/6, huyện Mỹ Đức đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mỹ Đức lần thứ II - năm 2019.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Thành phố; đ/c Nguyễn Tất Vinh - Trưởng Ban Dân tộc Thành phố; đ/c Nguyễn Phúc Hải - Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố, các Sở, Ngành Thành phố và các Huyện bạn; ở Huyện có đồng chí Bạch Liên Hương - TUV - Bí thư Huyện ủy; đ/c Đỗ Trung Hai - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đ/c Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện, Đ/c Nguyễn Văn Hậu, UV BTV - Phó Chủ tịch UBND Huyện; các đồng chí BTV Huyện ủy, TT. HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ Huyện; các ban, ngành, đoàn thể và 105 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các dân tộc trên địa bàn huyện Mỹ Đức. 

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, UV BTV - Phó Chủ tịch UBND Huyện thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tại Đại hội

Toàn huyện Mỹ Đức có 20 thành phần dân tộc sinh sống, đồng bào DTTS cư trú ở hầu hết các xã, thị trấn nhưng chủ yếu là tập trung ở xã miền núi An Phú. Trong giai đoạn 2014 - 2019, được sự quan tâm hỗ trợ về mọi mặt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội cùng các cấp, các ngành từ thành phố đến huyện. Mỹ Đức đã triển khai thực hiện kịp thời các chính sách ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng-an ninh. Các chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, miền núi ở Mỹ Đức. Công tác giảm nghèo đã đạt được những kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân mỗi năm từ 4 - 5%; Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 13,9 triệu, năm 2018 là 22,56 triệu, tăng 8,66 triệu so với năm 2015. Trong 5 năm qua Mỹ Đức đã có 13/27 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng được bố trí kế hoạch vốn với tổng kinh phí là 141 tỷ đồng, toàn huyện đã có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã miền núi An Phú đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới với tổng kinh phí chi là 158 tỷ 292 triệu đồng. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả, toàn xã An Phú có 92% số hộ đạt Gia đình văn hóa; 10/13 thôn được công nhận Làng văn hóa chiếm 77%; 13/13 thôn đã xây dựng và thực hiện quy ước Làng văn hóa đạt 100%.  
Với chủ đề "Các dân tộc huyện Mỹ Đức đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển tập trung giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới", Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mỹ Đức lần thứ II đã đề ra các mục tiêu trong giai đoạn 2019 - 2024, đó là: Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội các xã dân tộc, miền núi đồng bộ. Nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc. Củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, động viên, cổ vũ đồng bào DTTS tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, Thủ đô và đất nước.

Đ/c Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố và Đ/c Bạch Liên Hương, TUV - Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Đại Hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tất Vinh - Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội và đồng chí Bạch Liên Hương - TUV - Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao thành tựu trong công tác dân tộc mà huyện Mỹ Đức đã đạt được trong thời gian qua. Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện, các đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình mục tiêu đối với đồng bào DTTS; tập trung đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; tăng cường công tác vận động quần chúng, tiếp tục thực hiện tốt chính sách với người có uy tín, già làng, trưởng bản, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. Cùng với đó cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kịp thời phát hiện, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ là người DTTS…

Tại đại hội cũng đã bầu 17 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố lần thứ III, năm 2019. Thông qua Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS huyện lần thứ II, giai đoạn 2019 - 2024. Nhân dịp này, UBND Thành phố biểu dương 1 tập thể, 3 cá nhân; Ban Dân tộc Thành phố biểu dương 1 tập thể, 6 cá nhân và huyện Mỹ Đức khen thưởng 5 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc, giai đoạn 2014 - 2019.

Một số hình ảnh tại Đại hội.

Thúy Huyền - Nguyễn Cường