Tin mới

Hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ
Ngày đăng 21/06/2019 | 10:27  | View count: 3688

Sáng ngày 21/6, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 24 - Chủ trì hội nghị; các đồng chí lãnh đạo cơ quan thường trực Ban CHQS huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện.

Từ khi trển khai thực hiện hướng dẫn lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo và tập trung chỉ đạo, quán triệt và triển khai sâu rộng đến các ngành, đoàn thể và các địa phương trong huyện, trong đó chỉ đạo các cơ quan thường trực, như Ban CHQS huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ trong tham mưu triển khai thực hiện; Huyện đã lấy xã Vạn Kim làm điểm sau đó rút kinh nghiệm triển khai đồng loạt các xã, thị trấn còn lại. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, như tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh từ huyện đến cơ sở, qua các hội nghị họp dân, từ đó, nhân dân nắm bắt được nội dung, kịp thời cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nơi hy sinh chôn cất ban đầu, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng của huyện và các địa phương rà soát, bổ xung, hoàn thiện hồ sơ và danh sách liệt sỹ. Theo thống kê, toàn huyện có 2.463 liệt sỹ hy sinh ở các chiến trường trong các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ tổ quốc; 1.764 liệt sỹ có mộ tại nghĩa trang liệt sỹ, 21 liệt sỹ có mộ trong nghĩa trang nhân dân, còn 678 liệt sỹ của huyện nhà chiến đấu và hi sinh trong và ngoài địa bàn chưa biết thông tin. Và để đảm bảo xác minh chính xác thông tin liệt sỹ, Ban chỉ đạo 24 của huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, các xã, thị trấn phối hợp làm tốt công tác thẩm định qua hồ sơ còn lưu trữ và cung cấp của người dân. Kết quả, toàn huyện có tổng số 603 liệt sỹ chôn cất ban đầu, trong đó có 403 liệt sỹ là của địa phương, 155 liệt sỹ vô danh, của các đơn vị khác là 26 liệt sỹ và 19 liêth sỹ có tên nhưng không rõ quê quán.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ, thảo luận đóng góp ý kiến và chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu thời gian tới cơ quan thường trực cần phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện và các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa chính trị của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, tăng cường sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện.

Thúy Huyền