TIN TỨC KHÁC

Mỹ Đức tập huấn công tác dân số trong giai đoạn hiện nay
Ngày đăng 07/09/2022 | 15:14  | View count: 88

Sáng ngày 6/9/2022, Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Mỹ Đức tổ chức lớp tập huấn công tác dân số trong giai đoạn hiện nay cho thành viên ban chỉ đạo công tác dân số huyện, xã, thị trấn, cán bộ y tế xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Minh Xuân - Chi Cục phó Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thành phố Hà Nội truyền đạt và chia sẻ những nội dung về tổng quan các vấn đề Dân số, phát triển dân số của Việt Nam và thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay; những nội dung cơ bản về công tác Dân số trong tình hình mới và quan điểm chỉ đạo công tác Dân số và phát triển công tác dân số trong giai đoạn hiện nay; Tình hình dân số trong giai đoạn hiện nay và những giải pháp phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng; các quy định về xử lý Đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ; thực trạng mô hình tổ chức bộ máy và biên chế làm công tác dân số các cấp và ý nghĩa Chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh…Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Minh Xuân đã nhấn mạnh nội dung cơ bản của Nghị quyết 21 - NQ/ TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII & KH số 74 - KH/TU của thành ủy Hà Nội về công tác dân số trong tình hình mới. Nghị quyết xác định: Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Mục tiêu của Nghị quyết 21 - NQ/ TW nhằm giải quyết toàn diện đồng bộ; các vấn đề về quy mô cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế xã hội; duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên;Tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, định hướng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Qua buổi tập huấn, đã trang bị cho các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số trên địa bàn huyện và đội ngũ cán bộ y tế dân số tại cơ sở có thêm những kiến thức cơ bản về chính sách dân số trong tình hình mới. Từ đó áp dụng và truyền tải đến các tầng lớp nhân dân, từng bước góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Thu An - Hữu Khánh