TIN TỨC KHÁC

Ban Giám đốc Cổng thông tin điện tử Hà Nội làm việc với Lãnh đạo và Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Mỹ Đức
Ngày đăng 04/01/2016 | 08:08  | View count: 1299

Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2015, Ban Giám đốc Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội, đã có buổi làm việc với Ban Biên tập cổng thông tin điện tử huyện Mỹ Đức.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Cổng thông tin điện tử huyện Mỹ Đức được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đặc biệt là kiện toàn Ban biên tập, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội đã đóng góp bổ sung, đề nghị chỉnh sửa một số kết cấu, bố cục trang tin cho phù hợp, đặc biệt là công tác đưa thông tin phải có tính thời sự, tính báo chí để thực sự Cổng thông tin điện tử của huyện là kênh thông tin thời sự nóng hổi nhất phản ánh trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Mỹ Đức

                                                Nguyễn Hiệu, Đài truyền thanh