TIN TỨC KHÁC

Mỹ Đức: Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách
Ngày đăng 23/06/2022 | 12:26  | View count: 428

Sáng ngày 22/6, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/ 2002/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2002 của chính Phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hà Nội, lãnh đạo ngân hàng chính sách TP Hà Nội. ở huyện có đồng chí Nguyễn Anh Dũng, TUV, Bí thư huyện ủy, đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư TT Huyện ủy, đồng chí Đặng Văn Triều, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Thủ trưởng các phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện. Chủ tịch, phó chủ tịch UBND và các tổ, nhóm tiết kiệm vay vốn của 22 xã, thị trấn. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Hội phụ nữ Thành phố, lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện đã tặng hoa và chúc mừng.

Tại hội nghị, đồng chí Tạ Đức Thức, Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH huyện đã khẳng định:  20 năm qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mỹ Đức đã tham mưu hiệu quả cho các cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành trong huyện triển khai thực hiện đạt kết quả tốt các chương trình tín dụng chính sách ,góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.  Khi mới thành lập NHCSXH huyện Mỹ Đức chỉ có 3 cán bộ . Đến nay PGD có 11 cán bộ và 2 hợp đồng. Đội ngũ cán bộ đã đáp ứng được yêu cầu công việc, được bố trớ, sắp xếp phù hợp với trình độ, khả năng của từng cá nhân và yêu cầu nhiệm vụ được giao. Màng lưới hoạt động của Phòng giao dịch đã rộng khắp với 01 trụ sở giao dịch, 22 điểm giao dịch lưu động cấp xã (trên tổng số 22 xã, thị trấn của huyện) và 352 Tổ TK&VV đang hoạt động có hiệu quả tại các khu dân cư trên địa bàn toàn huyện. Trải qua 20 năm, đến nay tổng nguồn vốn huy động và quản lý tại PGD NHCSXH huyện Mỹ Đức đạt 584,2 tỷ đồng, tăng 564,9 tỷ đồng so với khi mới thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân từ 12 - 15%/năm, nguồn vốn đều tăng so với khi mới thành lập, trong đó nguồn vốn  Trung ương 208 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 35,6% tổng nguồn vốn, tăng 188,7 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động đạt 75,3 tỷ đồng, tăng 75,3 tỷ đồng. Nguồn vốn nhận uỷ thác đầu tư của thành phố 297,6 tỷ đồng, tăng 297,6 tỷ đồng. Nguồn vốn nhận uỷ thác đầu tư tại huyện 3,3 tỷ đồng, tăng 3,3 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động thông qua Tổ TK&VV đạt 18,2 tỷ đồng , thông qua 352 tổ tiết kiệm và vay vốn (chiếm 3,1% tổng nguồn vốn), tăng 18,2 tỷ đồng so với khi mới thành lập. Đây là một hình thức huy động mới được triển khai thực hiện từ năm 2009 nhằm giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có thói quen dành tiền tiết kiệm, tạo lập vốn tự có và làm quen dần với các dịch vụ tài chính Ngân hàng. Khi mới thành lập, PGD NHCSXH huyện Mỹ Đức chỉ có 2 chương trình tín dụng là cho vay hộ nghèo và cho vay GQVL, với số dư nợ nhận bàn giao là 19,3 tỷ đồng, đến nay PGD đã thực hiện cho vay 17 chương trình tín dụng. Tổng doanh số cho vay 20 năm đạt 1.866,9 tỷ đồng đồng  Tổng doanh số thu nợ 1.337,3 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 31/5/2022 là 546,9 tỷ đồng với 12.309 khách hàng dư nợ, đạt trên 99% kế hoạch năm 2022, tăng 527,6 triệu đồng (gấp trên 28 lần) so với thời điểm mới thành lập, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 13,7%.

Từ năm 2012 đến nay NHCSXH huyện đã tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo nâng cao chất lượng tín dụng chính sách cấp huyện, chỉ đạo các xã có Nợ quá hạn cao thành lập Tổ thu nợ tại xã và đã tập trung thực hiện các giải pháp đôn đốc xử lý thu hồi nợ xấu trên địa bàn. Đến 31/5/2022, dư nợ quá hạn của PGD là 85,8 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,015% so với tổng dư nợ, giảm 2,585% so với thời điểm mới thành lập (năm 2003, nợ quá hạn nhận bàn giao là 495 triệu đồng, chiếm 2,6%/ tổng dư nợ). Trong 20 năm qua, chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã đến với 100% số thôn, xóm trong huyện. Các chương trình cho vay của NHCSXH mang tính xã hội hoá cao, được các cấp, các ngành và nhân dân đồng tình ủng hộ và chung sức, chung lòng triển khai thực hiện.  Đồng chí Giám đốc ngân hàng chính sách xã hội huyện cũng đã chỉ ra 9 giải pháp thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách giai đoạn từ nay đến năm 2030. Tại hội nghị, các đại  biểu đã được nghe báo cáo tham luận của Phòng lao động thương binh xã hội huyện, hội phụ nữ và xã Hương Sơn trong quá trình phối hợp, triển khai  các tổ, nhóm tín chấp tạo điều kiện cho nhân dân có vốn sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu, thoát nghèo.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hà Nội và đồng chí Đỗ Trung Hai, phó bí thư TT huyện ủy Mỹ Đức đã ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật mà các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt được trong 20 năm là thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ nhân dân. Các đồng lãnh đạo cũng đề nghị Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và kết luận số 06-KL/TW của Ban bí thư TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tích cực khai thác nguồn vốn tại địa phương, thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tháng qua tổ TK&VV. PGD NHCSXH huyện và các tổ chức Hội đoàn thể tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt các Văn bản liên tịch, Hợp đồng uỷ thác, uỷ nhiệm đã được ký kết, nâng cao chất lượng hoạt động uỷ thác; không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV để phương thức cho vay uỷ thác bán phần qua các tổ chức Hội đoàn thể ngày càng an toàn, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Điểm trực giao dịch cấp xã; NHCSXH phải là Ngân hàng của dân, gần dân, sát dân từ đó khẳng định vị thế và vai trò của NHCSXH trong đời sống kinh tế, xã hội.Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban đại diện HĐQT, của NHCSXH và các tổ chức Hội đoàn thể nhận uỷ thác nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại, sai sót để đảm bảo an toàn hiệu quả đồng vốn của Nhà nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Nhân dịp này, UBND huyện Mỹ Đức đã khen thưởng cho 20 tập thẻ và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Nguyễn Hương