TIN TỨC KHÁC

Xã Mỹ Thành triển khai thực hiện đề án 06 của Thủ tướng chính phủ
Ngày đăng 22/04/2022 | 17:11  | View count: 92

Chiều ngày 21/4/2022, UBND xã Mỹ Thành phối hợp với công an xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện quyết định số 06/QĐ - TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 (đề án 06) trên địa bàn xã Mỹ Thành.

Về dự hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Thao - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Chiều - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành, các đồng chí thường trực HĐND, UBND xã, trưởng các ban ngành đoàn thể, đại biểu hội đồng nhân dân, bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng các hội, đoàn thể ở các thôn trên địa bàn xã.

Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích gồm:  phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp; Duy trì, phát triển, mở rộng cơ sở hạ tầng thông tin, các ứng dụng dịch vụ, thông tin dân cư trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tạo lập tài nguyên dữ liệu số tập trung, thống nhất trên không gian số. Việc thực hiện ứng dụng công nghệ số giúp công dân, các tổ chức và doanh nghiệp có thể thực hiện hiệu quả 25 thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến với các mức độ từ 1 đến 5. Tùy theo trình độ, năng lực và điều kiện của mỗi công dân để áp dụng dịch vụ công trực tuyến nào cho phù hợp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Chiều – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành đã nhấn mạnh: “ Đề án 06 là đề án lớn mang tính Quốc gia, được triển khai với quy mô lớn, tác động sâu rộng tới mọi tầng lớp Nhân dân, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy Chính phủ điện tử, xây dựng Chính phủ số, công dân. Đề án được triển khai với nhiều tiện ích, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho nhân dân và các chi phí khác. Đây là một đề án khá mới đối với Nhân dân nên khi triển khai thực hiện sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đồng chí yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện đề án 06 của xã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; cán bộ chuyên trách không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn để tiếp cận và sử dụng thành thạo phần mềm quản lý về dân cư và thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật thông tin và đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu cá nhân, đồng bộ dữ liệu cơ sở với dữ liệu quốc gia của các tổ chức, cộng đồng, doanh nghiệp và người dân. Công an xã là lực lượng nòng cốt, thường trực cần phải phát huy vai trò thường trực trong thực hiện đề án, đảm bảo an toàn dữ liệu về dân cư và đặc biệt duy trì liên tục tính kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu và đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí cũng đề nghị các ban, ngành đoàn thể và cấp ủy, chính quyền thôn phải tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khẩn trương thực hiện các phần việc được phân công để đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công việc được giao.

Thu An – Lê Quí