TIN TỨC KHÁC

Nâng cao ý thức tiết kiệm trong nhân dân, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn phát triển kinh tế
Ngày đăng 16/03/2021 | 14:43  | View count: 314

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức triển khai có hiệu quả chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm trong khu dân cư ngay tại các điểm giao dịch ở 22 xã, thị trấn, tạo thuận lợi cho người dân thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức đã không ngừng đổi mới phương thức huy động tiền gửi tiết kiệm, triển khai đa dạng các gói gửi tiết kiệm trong nhân dân. Đây là một chủ trương đúng đắn và rất nhân văn, vừa giúp cho người dân nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ vĩ đại, vừa giúp cho Ngân hàng có thêm nguồn vốn cho vay, tạo thuận lợi cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn phát triển kinh tế.

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân gửi tiền tiết kiệm, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã triển khai chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch ở 22 xã thị trấn và ấn định vào một ngày cố định trong tháng để giảm bớt thời gian đi lại của người dân, từng bước hình thành thói quen thực hành tiết kiệm trong nhân dân. Mức tiền gửi tiết kiệm thấp: như huy động qua Tổ TK&VV vận động, tuyên truyền mức tối thiểu 70.000 đồng/hộ/tháng hoặc tiết kiệm gửi góp linh hoạt mức tối thiểu là 100.000 đồng/hộ. Đây là một khoản tiền khá hợp lý, phù hợp với khả năng tiết kiệm của các hộ dân. Đến nay, toàn huyện có 350/350 tổ Tiết kiệm và vay vốn thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại Ngân hàng chính sách xã hội, đạt 100% số tổ. Tính đến 28/02/ 2021, Nguồn vốn huy động của Ngân hàng chính sách xã hội huyện trong nhân dân gần 64 tỷ đồng.

Để tiếp tục thu hút được đông khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức,  Bà Trịnh Thị Mai Dung – Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức cho biết:  “Ngay từ những tháng đầu năm 2021,  Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân. Tại cuộc họp của các tổ vay vốn tại các xã, thị trấn,  Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã cử cán bộ tín dụng trực tiếp xuống địa bàn hướng dẫn, giải đáp mọi khúc mắc của người dân về chương trình tín dụng và chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng. Bên cạnh đó, Ngân hàng đã tiến hành phối hợp với các hội, đoàn thể ở cơ sở tổ chức họp dân để bàn bạc thống nhất về mức tiền gửi tại các tổ và đều có quy ước rõ ràng. Các tổ Tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở sẽ căn cứ vào điều kiện hoàn cảnh của mỗi hộ gia đình để thực hiện hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm hàng tháng là bao nhiêu. Từ đó, giúp người dân nắm rõ các chủ trương của Ngân hàng. Nhờ vậy, Các chương trình huy động tiền gửi của Ngân hàng đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ rất cao của nhân dân địa phương”.
Chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức đã và đang cho thấy những hiệu quả tích cực. Thông qua Ngân hàng chính sách xã hội, mỗi người dân gửi tiết kiệm chính là bản thân mình đã góp phần chung tay cùng Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Thu An