TIN TỨC KHÁC

Mỹ Đức tập huấn nâng cao nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo
Ngày đăng 26/06/2020 | 08:54  | View count: 512

Sáng ngày 25/6, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, những vấn đề cần lưu ý trong quá trình tiếp công dân và xử lý đơn thư, đồng chí Lê Văn Trang, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

Tham gia hội nghị tập huấn có lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan chuyên môn và Ban tiếp công dân của huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, cán bộ công chức địa chính – xây dựng, cán bộ tư pháp, cán bộ văn phòng UBND các xã, thị trấn trong huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Cung, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tiếp công dân Thành phố đã triển khai những nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, những quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo, hướng dẫn cách phân loại và thụ lý các loại đơn, đơn đề nghị, đơn khiếu nại và đơn tố cáo; đồng thời, truyền đạt những kiến thức cơ bản, kỹ năng cần thiết, thực hiện các bước về trình tự, thủ tục trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Các học viên còn được trao đổi, thảo luận một số nội dung về nghiệp vụ trong hoạt động thực tiễn, nhất là trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tại cơ sở.
Thông qua hội nghị đã giúp lãnh đạo các phòng chuyên môn, Ban Tiếp công dân của huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và công chức xã thuộc các lĩnh vực Tư pháp, địa chính, Văn phòng làm công các tiếp công dân tại UBND các xã, thị trấn nắm chắc quy trình và các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, nâng cao hiệu quả của công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Nguyễn Quyền