tin tức khác

Mỹ Đức trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lai cán bộ lãnh đạo năm 2019
Ngày đăng 27/11/2019 | 15:33  | View count: 229

Chiều ngày 26/11/2019, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo một số phòng ban thuộc huyện và Hiệu trưởng, Hiệu Phó một số trường học trên địa bàn huyện.

Tổng số cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm lần này là 18 cán bộ, trong đó có 5 cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm mới gồm Ông Trần Quyết Thắng – giáo viên trường THCS An Phú được bổ nhiệm chức danh phó hiệu trưởng trường THCS An Phú, Bà Bạch Thị Hoàn – Phó hiệu trưởng trường tiểu học Lê Thanh B được bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng trường tiểu học Lê Thanh B; Bà Nguyễn Thị Hiền, giáo viên trường mầm non Hợp Tiến được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu phó trường mầm non Hợp Tiến; Ông Nguyễn Văn Ban – Phó hiệu trưởng Trường THCS Lê Thanh giữ chức vụ Hiệu trưởng trường THCS Lê Thanh; 15 cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm lại, trong đó, 5 cán bộ lãnh đạo tại một số Phòng ban, cơ quan trực thuộc UBND huyện gồm Ông Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện; Bà Đinh Thị Thu Hiền tiếp tục giữ chức danh Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; Nguyễn Thị Thu Huyền  tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức; Ông Nguyễn Trung Kiên tiếp tục giữ chức danh Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mỹ Đức; Ông Phạm Đức Ngọc tiếp tục giữ chức danh Phó trưởng phòng y tế huyện Mỹ Đức;  8 cán bộ lãnh đạo thuộc khối các trường học trên địa bàn gồm: Ông bà là hiệu trưởng, hiệu phó các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện gồm: Bà Nguyễn Thị Lê Na tiếp tục giữ chức danh Phó hiệu trưởng Trường mầm non Lê Thanh B; Bà Nguyễn Thị Hương tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Bột Xuyên; Bà Phạm Thị Hải Nhung tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuy Xá; Ông Trần Văn Duân tiếp tục giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Hợp Tiến A; Ông Lê Đình Quý tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường THCS Tuy Lai; Ông Nguyễn Trọng Tuân tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường THCS Bột Xuyên; Ông Bùi Trung Tuần tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường THCS An Mỹ; Ông Vũ Văn Trung tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS An Phú.

Ông Nguyễn Văn Hậu – UVBTV – Phó chủ tịch UBND huyện đã trao quyết định cho các đồng chí cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong đợt này. Phó chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo và mong muốn các đồng chí tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn để có thể đảm đương tốt trọng trách được giao phó, xây dựng tinh thần đoàn kết trong nội bộ cơ quan đơn vị, chủ động phối hợp với ban lãnh đạo của cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thu An