tin tức khác

Sơ kết công tác Dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 31/07/2019 | 08:00  | View count: 581

Chiều ngày 30/7/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hậu - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí thành viên BCĐ công tác Dân số -KHHGĐ, BCĐ công tác Dân số - KHHGĐ các xã, thị trấn, cán bộ chuyên trách dân số - KHHGĐ 22 xã, thị trấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng số sinh trên địa bàn huyện là 1180 trẻ, tăng 98 trẻ so với cùng kì. dự kiến tỷ suất sinh cuối năm 2019 là 15,1, số trẻ là con thứ 3 trở lên là 119 trẻ, giảm 6 trẻ so với cùng kì 2018. Dự kiến tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 10,8%, giảm 0,2% so với năm 2018; tỷ số giới tính khi sinh 105 trẻ nam/100 trẻ nữ. tỉ lệ sàng lọc trước sinh 80%, sàng lọc sơ sinh 82%.

Để đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ. Trong 6 tháng đầu năm, huyện Mỹ Đức có 5.020 người thực hiện các biện pháp tránh thai, đạt tỉ lệ 82%. Các đề án, kế hoạch được Trung tâm y tế huyện triển khai và hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức thực hiện đồng thời tập trung nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức; chú trọng quan tâm đào tạo tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, truyền thông cho đội ngũ làm công tác dân số; tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình tại cơ sở.

Nhiện vụ 6 tháng cuối năm 2019, huyện Mỹ Đức tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với chương trình dân số - KHHGĐ, tập trung vào địa bàn có mức sinh và tỉ lệ sinh con thứ 3 cao, tập trung các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 0,2 %. Đẩy mạnh truyền thông, tư vấn nâng cao chất lượng dân số, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ chuyên trách và công tác viên dân số. thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lí thông tin chuyên ngành.

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BCĐ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của công tác dân số 6 tháng đầu năm 2019. Để đạt được những mục tiêu đề ra trong năm 2019, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn cần tăng cường tuyên truyền về công tác Dân số - KHHGĐ và thực hiện tốt Nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “công tác dân số trong tình hình mới”; Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, vận động thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ. Đồng chí cũng đề nghị Trung tâm Y tế huyện chủ động tham mưu các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, tăng cường quản lý, siết chặt kỉ luật, kỉ cương hành chính. Cán bộ chuyên trách và công tác viên dân số các xã, thị trấn trước hết cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện.

Nguyễn Quyền