tin tức khác

Hơn 4.500 cán bộ Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện được bồi dưỡng chính trị hè năm 2019
Ngày đăng 29/07/2019 | 18:13  | View count: 1628

Sáng ngày 29/7/2019, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện tổ chức khai mạc các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên các bậc học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn huyện.

Về dự chỉ đạo khai mạc lớp học có các đồng chí: Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đặng Văn Cảnh, UV BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đặng Văn Viện, HUV - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo huyện ủy, phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, TTBDCT huyện.

Nội dung, chương trình bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 là đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa học năm học 2019-2020, nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên trên địa bàn huyện. Đồng thời, trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên các nhà trường những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội - an ninh, quốc phòng của đất nước, của Thành phố và của huyện, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trên cơ sở đó, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống…cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trên toàn địa bàn huyện.

Theo kế hoạch số lớp học được tổ chức 20 lớp, với trên 4.500 cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện được bồi dưỡng.

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện