tin tức khác

Phòng Tư pháp Mỹ Đức: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Ngày đăng 17/07/2019 | 17:16  | View count: 3604

Sáng ngày 17/7, Tại xã Vạn Kim, phòng Tư pháp Huyện đã tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Về dự có lãnh đạo phòng Tư pháp huyện, Tòa án nhân dân huyện, Công an huyện, Phó Chủ tịch UBND và cán bộ tư pháp 22 xã, thị trấn trong huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, phòng Tư pháp Huyện đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác tư pháp, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở. Đặc biệt công tác thẩm định, rà soát, kiểm tra công tác văn bản, đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực và quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính có nhiều đổi mới. phòng Tư pháp Huyện đã phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND Huyện, các cơ quan, đơn vị tổng hợp văn bản, lập danh Danh mục văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND huyện. Hướng dẫn các xã rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành tại địa phương. Ngoài ra, phòng tư pháp huyện còn tham mưu cho UBND huyện mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp cơ sở. Phối hợp với các cơ quan nội chính của huyện tổ chức 157 hội nghị tuyên truyền phổ biến các  luật cho 14.787 lượt người và đa dạng hình thức tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức pháp luật. 6 tháng đầu năm, phòng Tư pháp huyện đã thẩm định 20 hồ sơ xử lý vi phậm hành chính của các cơ quan chuyên môn trước khi trình Chủ tịch UBND huyện ký ban hành. Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch có nhiều chuyển biến tích cực. Về công tác chứng thực ở cấp huyện đã tiếp nhận và chứng thực 417 bản sao từ bản chính, cấp xã, thị trấn tiếp nhận chứng thực 53.241 bản sao từ bản chính,352 vụ việc chứng thực di chúc, hợp đồng. Với tinh thần phục vụ nhiệt tình nhân dân, tại buổi sơ kết đã có 9 ý kiến phát biểu nêu lên những đề xuất, khó khăn trong công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về công tác tư pháp tại cơ sở.

Đ/c Nguyễn Viết Hường - Trưởng phòng Tư pháp Huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Hường, Trưởng phòng Tư pháp huyện đã đánh giá cao kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm của các xã, thị trấn và triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong 6 tháng cuối năm 2019. Trước mắt cán bộ làm công tác tư pháp cơ sở cần chủ động tham mưu cho UBND xã, thị trấn rà soát hệ thống văn bản của UBND xã ban hành theo đúng luật quy định. Tăng cường công tác kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai. Nêu cao ý thức văn hóa ứng xử theo 2 Bộ quy tắc của TP Hà Nội đối với nhân dân trong khi thực thi công vụ và triển khai thực hiện NĐ số 24 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 19 quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Nguyễn Hương-Lê Quí