tin tức khác

Đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng vay vốn năm 2018
Ngày đăng 30/10/2018 | 09:26  | View count: 283

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Mỹ Đức về việc triển khai đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2018, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Mỹ Đức phối hợp chủ tịch UBND xã, thị trấn và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác với NHCSXH triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại rõ các khoản vay nợ của khách hàng theo 10 tiêu chí phân loại của Ngân hàng chính sách xã hội, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và hoàn thành đúng thời gian quy định.

Tính đến ngày 26/10/2018, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mỹ Đức đã hoàn thành việc kiểm tra đối chiếu được 22/22 xã, thị trấn đạt 100% về số xã. Kết quả cụ thể là  355/363 tổ tiết kiệm và vay vốn, dự án vay vốn với 11.250/ 12.186 khách hàng  với số tiền 317.105/343.084 triệu đồng, đạt 92 % kế hoạch. Qua kiểm tra, đối chiếu cho thấy các hộ vay vốn đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, phát triển ngành nghề dịch vụ ... góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống giảm nghèo bền vững.  Nói về tầm quan trọng của công tác kiểm tra đối chiếu,  Đồng chí Trịnh Thị Mai Dung – Phó giám đốc phòng giao dịch NHCS xã hội huyện Mỹ Đức đã cho biết “Việc kiểm tra, đối chiếu là khâu quan trọng trong việc công khai hóa hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH. Thông qua đối chiếu trực tiếp hộ vay vốn để đánh giá đúng  thực trạng nguồn vốn vay có hiệu quả hay không, chất lượng tín dụng các xã, thị trấn tốt hay xấu. Sự tham gia của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tổ tiết kiệm - vay vốn và các hội đoàn thể nhận ủy thác  trong việc đối chiếu, phân loại nợ đã giúp cho Phòng giao dịch NHCSXH huyện phản ánh đúng thực tế, khách quan và được giám sát chặt chẽ hoạt động vay vốn của các hộ vay vốn để làm cơ sở xác định hiệu quả sử dụng vốn vay, khả năng trả nợ, trả lãi của hộ vay. Từ đó củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, giúp cho UBND các xã, thị trấn trong huyện nắm được thực trạng nợ đã cho vay ở địa phương mình, nắm được những khó khăn vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất với các cấp các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm hạn chế rủi ro, tiêu cực có thể xảy ra, từng bước nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Mỹ Đức”  

Thu An