TIN TỨC KHÁC

Mỹ Đức thu thuế đạt 135,1% dự toán Thành phố giao
Ngày đăng 16/01/2018 | 16:14  | View count: 840

Sáng ngày 16/01/2018, UBND Huyện Mỹ Đức tổng kết công tác thu ngân sách nhà nước năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Mơ - Phó Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND Huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn.

Trong năm 2017, toàn ngành Thuế Mỹ Đức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Tổng thu ngân sách cả năm đạt 237 tỷ 832 triệu đồng, đạt 135,1% dự toán thu NSNN năm 2017 thành phố giao, tăng 4,6 % so với năm 2016. Hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách đều tăng so với năm 2016, trong đó thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân, thu lệ phí trước bạ tăng trưởng bền vững. Trong đó, số thu  phí ngoài quốc doanh  thu được 63,679 tỷ đồng, đạt 102,7% dự toán thu ngân sách nhà nước Thành phố giao, tăng 14,9 % so với năm 2016; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 8,423 tỷ đồng, đạt 105,3% dự toán thành phố giao; lệ phí trước bạ thu được 37,868 tỷ đồng, đạt 210,4 % dự toán thu NSNN của thành phố Hà Nội giao, đạt 209,2 % dự toán thu HĐND huyện giao, tăng 19,4 % so với cùng kỳ. 

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại hội nghị triển khai công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018, Các đại biểu đã tập trung thảo luận tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhất để hoàn thành công tác thu ngân sách nhà nước trong năm 2018. Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Cục thuế thành phố Hà Nội, lãnh đạo UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương kết quả mà ngành thuế của huyện đã đạt được trong năm 2017; đồng thời, các đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại và giao cho cơ quan thuế chủ động thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước, kịp thời báo cáo thường xuyên tiến độ thu, những khó khăn, vướng mắc trong quản lý thu NSNN với Chủ tịch UBND huyện. Trong năm 2018, Chi cục thuế Mỹ Đức phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đạt được, có các giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2017. Ngay từ những tháng đầu năm 2018, chi cục thuế của huyện thực hiện tốt sự chỉ đạo của Thành phố, thực hiện quyết liệt các giải pháp đã đề ra, đảm bảo chạt chẽ các nguồn thu, tạo điều kiện để những cá nhân, đơn vị thực hiện tốt nghĩa vụ thu thuế ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018, phấn đấu thu ngân sách đạt 233,2 tỷ đồng, tăng 18,5 % so với dự toán thành phố giao trong năm 2018; Lãnh đạo Huyện Mỹ Đức yêu cầu chi cục thuế huyện kiểm soát chặt chẽ nợ đọng thuế, tăng cường thu hồi nợ thuế, phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác thu thuế,thực hiện thu đúng, thu đủ, đảm bảo công khai, công bằng  giữa các đối tượng nộp thuế; tăng cường tuên truyền nâng cao ý thức chấp hành nhiệm vụ thu thuế nhà nước;  tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức cá nhân nộp thuế, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh cho các doanh nghiệp; TP Hà Nội xây dựng đề án hỗ trợ khởi nghiệp đến năm 2020 cho các tổ chức cá nhân và  Huyện Mỹ Đức cũng dành ra một số quỹ để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, mở ra môi trường để các doanh nghiệp trên địa bàn huyện phát triển.

Nhân dịp này, UBND huyện Mỹ Đức đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thuế nhà nước trong năm 2017.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

Thu An