thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 19/11/2019 | 10:17 AM  | View count: 963
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Hồ sơ mời tham gia đấu giá cho thuê đất công ích do UBND xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức quản lý

Ngày đăng 01/10/2019 | 06:47 PM  | View count: 931
Nội dung chi tiết xem   tại đây