thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ mời tham gia đấu giá cho thuê đất công ích do UBND xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức quản lý

Ngày đăng 01/10/2019 | 06:47 PM  | View count: 63
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Phú Hiền, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 17/09/2019 | 02:21 PM  | View count: 157
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Một số Dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp huyện Mỹ đức, Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/01/2019 | 05:48 PM  | View count: 5387
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Đăng ký tham gia thực hiện công tác quản lý, duy tu, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng và cây xanh trên địa bàn

Ngày đăng 29/12/2018 | 09:04 AM  | View count: 1106
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thông báo đấu giá QSD đất ở tại xã Đại Hưng

Ngày đăng 28/11/2018 | 12:32 PM  | View count: 1565
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thông báo đấu giá QSD đất ở tại xã Hương Sơn

Ngày đăng 17/10/2018 | 03:50 PM  | View count: 2094
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Chương trình phát triển du lịch huyện Mỹ Đức giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo

Ngày đăng 12/09/2018 | 04:15 PM  | View count: 2906
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo đấu giá QSD đất ở tại xã Phù Lưu Tế và Đốc Tín, huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 21/11/2017 | 04:06 PM  | View count: 3761
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lễ khởi công xây dựng Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tỉnh lộ 419

Ngày đăng 08/07/2016 | 09:01 PM  | View count: 7558
Sáng ngày 08/7/2016, tại xã Hồng Sơn, UBND huyện Mỹ Đức đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tỉnh lộ 419 thuộc gói thầu số 4 đoạn từ km 53 + 522 đến km59 + 454 đi...

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên nghĩa trang huyện Mỹ Đức, tỷ lệ 1/500

Ngày đăng 25/12/2015 | 09:25 AM  | View count: 12914
Chi tiết xem tại đây