thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 12 thửa đất đấu giá tại khu đất 01, đội 3, thôn Phúc Lâm Thượng, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 18/03/2021 | 14:16  | View count: 464

Nội dung chi tiết xem   tại đây