thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 06 thửa đất tại Đội 5, tổ dân phố Thọ Sơn, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 30/12/2020 | 17:01  | View count: 619

Nội dung chi tiết xem   tại đây