thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 12 thửa đất đấu giá tại thôn Phượng, xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 27/11/2020 | 14:47  | View count: 574

Nội dung chi tiết xem    tại đây