thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 03 thửa đất đấu giá tại thôn Kinh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 17/11/2020 | 09:09  | View count: 492

Nội dung chi tiết xem   tại đây