thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 30 thửa đất đấu giá tại Khu đất 02, Đội 3, thôn Phúc Lâm Thượng, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 05/11/2020 | 15:00  | View count: 699

Nội dung chi tiết xem   tại đây