thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 40 thửa đất thuộc khu đất đấu giá tại xóm Vài Mới, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 28/10/2020 | 16:27  | View count: 594

Nội dung chi tiết xem     tại đây