thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ mời tham gia đấu giá cho thuê đất công ích do UBND xã quản lý để sản xuất nông nghiệp, trồng cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản tại xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức
Ngày đăng 07/10/2020 | 17:27  | View count: 180

Nội dung chi tiết xem   tại đây