thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất của 37 thửa đất thuộc 2 khu đất tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức
Ngày đăng 08/09/2020 | 16:16  | View count: 646

Nội dung chi tiết xem   tại đây