thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ mời tham gia đấu giá cho thuê đất công ích do UBND xã quản lý để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 26/05/2020 | 11:30  | View count: 134

Nội dung chi tiết xem     tại đây