thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ mời tham gia đấu giá cho thuê đất công ích do UBND xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức quản lý để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản
Ngày đăng 18/03/2020 | 14:18  | View count: 126

Nội dung chi tiết xem   tại đây