thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại thôn Vĩnh An, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 12/03/2020 | 14:40  | View count: 545

Nội dung chi tiết xem   tại đây