thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Mời tham gia đấu giá cho thuê đất công ích để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với 10 khu đất xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 25/12/2019 | 16:44  | View count: 127

Nội dung chi tiết xem   tại đây