thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 16 thửa đất tại thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 05/12/2019 | 15:21  | View count: 532

Nội dung chi tiết xem   tại đây