thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 16 thửa đất có diện tích 1.600m2 tại Đội 1, thôn Hà Xá, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 11/11/2019 | 16:43  | View count: 779

Nội dung chi tiết xem   tại đây