thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 19/11/2019 | 10:17 AM  | View count: 322
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Hồ sơ mời tham gia đấu giá cho thuê đất công ích do UBND xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức quản lý

Ngày đăng 01/10/2019 | 06:47 PM  | View count: 148
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Phú Hiền, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 17/09/2019 | 02:21 PM  | View count: 364
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Một số Dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp huyện Mỹ đức, Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/01/2019 | 05:48 PM  | View count: 5549
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Đăng ký tham gia thực hiện công tác quản lý, duy tu, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng và cây xanh trên địa bàn

Ngày đăng 29/12/2018 | 09:04 AM  | View count: 1131
Nội dung chi tiết xem    tại đây

Thông báo đấu giá QSD đất ở tại xã Đại Hưng

Ngày đăng 28/11/2018 | 12:32 PM  | View count: 1662
Nội dung chi tiết xem    tại đây