thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/07/2022 | 05:38 PM  | View count: 595
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Thông báo đấu giá: QSD đất ở đối với 07 thửa đất tại khu đất ao đội 2, xã Phùng Xá

Ngày đăng 10/12/2021 | 02:49 PM  | View count: 240
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Thông báo mời đấu gia đất công ích do ubnd xã quản lý để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản

Ngày đăng 02/12/2021 | 08:59 AM  | View count: 415
Nội dung chi tiết xem   tại đây