Thông tin tuyên truyền

Thông báo danh sách Doanh nghiệp nợ khó thu

Ngày đăng 15/09/2017 | 10:47 AM  | View count: 386
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết

Ngày đăng 12/09/2017 | 04:50 PM  | View count: 363
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9

Ngày đăng 14/08/2017 | 02:22 PM  | View count: 263
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Thương binh Liệt sỹ

Ngày đăng 04/07/2017 | 08:48 AM  | View count: 230
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ

Ngày đăng 30/06/2017 | 10:52 AM  | View count: 205
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 12/06/2017 | 03:12 PM  | View count: 217
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm truyền thống LLVT huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 07/06/2017 | 10:35 AM  | View count: 238
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày TBLS

Ngày đăng 07/06/2017 | 08:43 AM  | View count: 239
Nội dung chi tiết xem tại đây

Hướng dẫn tuyên truyền cổ động trực quan thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"

Ngày đăng 04/05/2017 | 04:58 PM  | View count: 932
Nội dung chi tiết xem tại đây