Thông tin tuyên truyền

Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết

Ngày đăng 12/09/2017 | 04:50 PM  | View count: 329
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9

Ngày đăng 14/08/2017 | 02:22 PM  | View count: 233
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Thương binh Liệt sỹ

Ngày đăng 04/07/2017 | 08:48 AM  | View count: 216
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ

Ngày đăng 30/06/2017 | 10:52 AM  | View count: 192
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 12/06/2017 | 03:12 PM  | View count: 204
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm truyền thống LLVT huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 07/06/2017 | 10:35 AM  | View count: 206
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày TBLS

Ngày đăng 07/06/2017 | 08:43 AM  | View count: 227
Nội dung chi tiết xem tại đây

Hướng dẫn tuyên truyền cổ động trực quan thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"

Ngày đăng 04/05/2017 | 04:58 PM  | View count: 857
Nội dung chi tiết xem tại đây

Bài thơ: Thăm Mỹ Đức

Ngày đăng 24/03/2017 | 03:55 PM  | View count: 1140
Về thăm Mỹ Đức hôm nay Bồi hồi nhớ lại những ngày năm xưa Kháng chiến chống Pháp bấy giờ Cơ quan sơ tán ở nhờ nhà...