Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền các hoạt động hướng tới Đại hội TDTT Huyện lần thứ VIII năm 2017

Ngày đăng 20/09/2017 | 04:04 PM  | View count: 131
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo danh sách Doanh nghiệp nợ khó thu

Ngày đăng 15/09/2017 | 10:47 AM  | View count: 201
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết

Ngày đăng 12/09/2017 | 04:50 PM  | View count: 176
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9

Ngày đăng 14/08/2017 | 02:22 PM  | View count: 131
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Thương binh Liệt sỹ

Ngày đăng 04/07/2017 | 08:48 AM  | View count: 106
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ

Ngày đăng 30/06/2017 | 10:52 AM  | View count: 104
Nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn Huyện

Ngày đăng 12/06/2017 | 03:12 PM  | View count: 119
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm truyền thống LLVT huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 07/06/2017 | 10:35 AM  | View count: 110
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày TBLS

Ngày đăng 07/06/2017 | 08:43 AM  | View count: 122
Nội dung chi tiết xem tại đây