Thông tin tuyên truyền

Triển khai tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Ngày đăng 25/10/2018 | 05:12 PM  | View count: 2475
Ngày 24/10, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Đức ban hành Hướng dẫn số 51-HD/BTGHU triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội...

Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2018)

Ngày đăng 01/10/2018 | 08:59 AM  | View count: 513
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Giải pháp nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Ngày đăng 03/08/2018 | 04:59 PM  | View count: 4501
Sau 20 năm Nghị quyết 05 TW Đảng khóa VIII (16/7/1998) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc ra đời, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã có...

Thông tin hỗ trợ cha mẹ học sinh tuyển sinh trực tuyến năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 27/06/2018 | 02:19 PM  | View count: 3256
THÔNG TIN HỖ TRỢ CMHS TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2018-2019   Ý NGHĨA CỦA TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN      ☞ 1. Giúp CMHS đăng...

Thông tin, tuyên truyền Luật An ninh mạng; Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Ngày đăng 15/06/2018 | 05:35 PM  | View count: 1634
Thời gian vừa qua, khi Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc và Luật An ninh mạng, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố...