Thông tin tuyên truyền

Triển khai tuyên truyền 02 Quy tắc ứng xử

Ngày đăng 19/04/2018 | 02:15 PM  | View count: 206
Nội dung chi tiết xem              tại đây

Tháo rỡ panô, băng rôn, khẩu hiệu thay thế nội dung tuyên truyền

Ngày đăng 28/02/2018 | 08:01 AM  | View count: 207
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tuyên truyền công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018

Ngày đăng 27/02/2018 | 11:07 AM  | View count: 179
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng trong dịp Lễ hội Xuân 2018

Ngày đăng 09/02/2018 | 03:20 PM  | View count: 185
Nội dung chi tiết xem tại đây

Mừng Đảng ta 88 mùa xuân

Ngày đăng 05/02/2018 | 09:02 AM  | View count: 177
Tám mươi tám xuân dân ta có Đảng Sự kiện này thật đáng mừng vui Mùng ba tháng hai, Đảng đã ra đời Thành lập ở...

Nhớ ơn Đảng, Bác

Ngày đăng 05/02/2018 | 09:00 AM  | View count: 135
Ngày xưa cũng ruộng đất này Nhân dân đói khổ, tháng ngày lầm than Làm nhiều mà chẳng đủ ăn Chỉ vì giặc Pháp thực...