Thông tin tuyên truyền

Thông tin hỗ trợ cha mẹ học sinh tuyển sinh trực tuyến năm học 2018 - 2019

Ngày đăng 27/06/2018 | 02:19 PM  | View count: 1142
THÔNG TIN HỖ TRỢ CMHS TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2018-2019   Ý NGHĨA CỦA TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN      ☞ 1. Giúp CMHS đăng...

Thông tin, tuyên truyền Luật An ninh mạng; Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Ngày đăng 15/06/2018 | 05:35 PM  | View count: 1352
Thời gian vừa qua, khi Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc và Luật An ninh mạng, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố...

Triển khai tuyên truyền 02 Quy tắc ứng xử

Ngày đăng 19/04/2018 | 02:15 PM  | View count: 223
Nội dung chi tiết xem              tại đây

Tháo rỡ panô, băng rôn, khẩu hiệu thay thế nội dung tuyên truyền

Ngày đăng 28/02/2018 | 08:01 AM  | View count: 252
Nội dung chi tiết xem tại đây