Thông tin tuyên truyền

Kế hoạch quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ văn hóa

Ngày đăng 08/01/2016 | 07:57 AM  | View count: 1130
Chi tiết xem tại đây

Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ

Ngày đăng 07/01/2016 | 02:09 PM  | View count: 1890
Chi tiết xem tại đây

Kế hoạch tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2016

Ngày đăng 06/01/2016 | 07:49 AM  | View count: 1275
Chi tiết xem tại đây

Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và khám tuyển nghĩa vụ năm 2016

Ngày đăng 04/01/2016 | 08:37 AM  | View count: 911
Chi tiết xem tại đây

Thông tin tuyên truyền Đề án số hóa truyền hình mặt đất và Đề án tuyên truyền điện hạt nhân

Ngày đăng 04/01/2016 | 08:27 AM  | View count: 655
Chi tiết xem tại đây

Đài Truyền thanh huyện Mỹ Đức: Đổi mới, chính xác và sắc bén

Ngày đăng 14/12/2015 | 04:15 PM  | View count: 2965
Đài truyền thanh huyện Mỹ Đức được thành lập tháng 9 năm 1973. Trải qua 20 năm tách, nhập với Phòng Văn hóa- Thông tin huyện. Đến năm 1993, Đài truyền thanh huyện được UBND huyện Mỹ Đức chuyển và ...

Lễ hội chùa Hương năm 2016: Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch

Ngày đăng 10/12/2015 | 11:18 AM  | View count: 2226
HNP - Nhằm đảm bảo Lễ hội chùa Hương năm 2016 diễn ra an toàn, văn minh, lịch sự, đạt hiệu quả cao, UBND huyện Mỹ Đức đã lên kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội - du lịch chùa Hương năm 2016. ...