Thông tin tuyên truyền

Mỹ Đức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động
Ngày đăng 29/10/2020 | 16:12  | View count: 465

Thực hiện kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 7/1 năm 2020 về trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn huyện Mỹ Đức năm 2020 và kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 9/1 năm 2020 về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020.

Để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, từ ngày 26 – 29/10, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chi nhánh số 7 đã tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã Mỹ Thành, An Mỹ, Hồng Sơn, Xuy Xá, Đốc Tín, Hùng Tiến, Vạn Kim. Tham dự tập huấn có đại diện lãnh đạo UBND xã, các tổ chức đoàn thể xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn, thành viên các tổ hòa giải cơ sở và những người thuộc diện trợ giúp pháp lý bao gồm người nghèo người có công với cách mạng, người từ đủ 60 tuổi trở lên sống cô đơn không, nơi nương tựa, người khuyết tật, người bị nhiễm chất độc hóa học, người dưới 18 tuổi nạn nhân theo quy định của pháp luật phòng chống mua bán người.

Nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý về lĩnh vực luật dân sự 2015, luật đất đai 2013, hôn nhân và gia đình, pháp luật về thừa kế, luật trợ giúp pháp lý và một số văn bản hướng dẫn luật khác. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chi nhánh số 7 đã tư vấn, hỗ trợ pháp lí miễn phí về các lĩnh vực pháp luật mới liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân như: vấn đề tảo hôn, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, chế độ chính sách và thực hiện tư vấn, hướng dẫn quy trình, thủ tục, giải đáp các vụ việc để người dân nắm rõ hơn các quy định của pháp luật để vận dụng trong cuộc sống, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề pháp lý.
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đánh giá cao UBND các xã đã phối hợp với Phòng Tư pháp và Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước chi nhánh số 7 để thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý đạt hiệu.
Hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, nâng cao nhận thức và chấp hành pháp luật của người dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, hạn chế tình trạng đơn, thư khiếu nại vượt cấp. Qua đó, khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của công tác TTPBGDP./.

Nguyễn Quyền